ISNV

 Welkom op het inkoopplein van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de Sociale Dienst Veluwerand (SDV), de Regio Noord-Veluwe (RNV), Meerinzicht en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV),  hierna te noemen de deelnemende organisaties, werken samen op het gebied van inkoop onder de naam Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV) met als doel de inkoopfunctie binnen de deelnemende organisaties te professionaliseren.

De Inkoopcoördinatoren van de deelnemende organisatie vormen een belangrijke spil om deze samenwerking te initiëren en budgethouders hierbij te begeleiden om tot een goede toepassing van het gezamenlijke inkoopbeleid en de inkoopvoorvoorwaarden te komen. Het team Inkoopcoordinatoren is in het afgelopen jaar uitgebreid om de projectgroepen die de aanbestedingen vorm geven en uitvoeren hierbij te begeleiden.

 IC ISNV_2012

Inkoopcoördinatoren Inkoopsamenwerking Noordveluwe (ISNV) van links naar rechts:
Loes Besseling (Hattem, Heerde, Oldebroek), Rob Kleijn (Projectregiseur ISNV,Meerinzicht en lid Stuurgroep ISNV), Wubbo Muntinga (Elburg), Evert van Beek (Ermelo, Meerinzicht en RNV), Sietse van Goor (Zeewolde/Harderwijk/Meerinzicht en RNV), Corine ten Hove (Nunspeet), Johan Meiling (Putten )ontbreekt op de foto.

Jaarlijks wordt een aantal inkooppakketten geselecteerd en op een gezamenlijke inkoopkalender worden gezet, met als doel deze aan te besteden. De verwachte en lopende aanbestedingen zijn opgeslagen onder de knop "Inkoopkalender".  De afgeronde aanbestedingen onder de knop "Inkooparchief".

De organisaties die deel uitmaken van de samenwerking stellen, in het kader van professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop hier beschikbaar.

Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de deelnemers hebben of tot stand willen brengen.