Afdrukken

Welkom op het inkoopplein van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de Sociale Dienst Veluwerand (SDV), de Regio Noord-Veluwe (RNV), GR Meerinzicht en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV), hierna te noemen de deelnemende organisaties, werken samen op het gebied van inkoop onder de naam Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV). De ISNV heeft als doel om de inkoopfunctie binnen de deelnemende organisaties te professionaliseren. De ISNV is een netwerksamenwerking. De ISNV heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De inkoopcoördinatoren van de deelnemende organisaties vormen een belangrijke spil om deze samenwerking te initiëren en de budgethouders hierin te begeleiden, om zodoende tot een goede toepassing van het gezamenlijke inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden te komen.

IC ISNV 2012a

Inkoopcoördinatoren Inkoopsamenwerking Noordveluwe (ISNV) van links naar rechts:
Loes Besseling (Hattem, Heerde, Oldebroek), Rob Kleijn (Projectregiseur ISNV, Meerinzicht en lid Stuurgroep ISNV), Wubbo Muntinga (Elburg), Evert van Beek (Ermelo, Meerinzicht en RNV), Sietse van Goor (Zeewolde/Harderwijk/Meerinzicht en RNV) en Corine ten Hove (Nunspeet). Johan Meiling (Putten) ontbreekt op de foto.

Jaarlijks worden een aantal inkooppakketten geselecteerd en op een inkoopkalender gezet, met als doel deze gezamenlijk aan te besteden. De verwachte en lopende aanbestedingen treft u aan onder het kopje 'Inkoopkalender'. De afgeronde aanbestedingen zijn te vinden onder het kopje 'Inkooparchief'.

De organisaties die deel uitmaken van de samenwerking, stellen, in het kader van de professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop hier beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de deelnemers hebben of tot stand willen brengen.