ISNV

Topmenu

 In dit archief staan de aanbestedingen vermeld waarvoor inmiddels een contract is aangegaan:

 1. Schoonmaak gemeentelijke gebouwen
 2. Hardware ICT
 3. Liften WMO
 4. Hulpmiddelen WMO
 5. Standaard woningaanpassingen WMO
 6. Straat- en verkeersborden
 7. Uitzendkrachten t/m schaal 8
 8. Detachering en payrolling
 9. Hulp in de huishouding en begeleiding (WMO)
 10. Jeugdzorgondersteuning
 11. Inkoopdienstverlening
 12. Planschade
 13. Telefooncentrales (3 deelnemers)
 14. Drukwerk (eenvoudig)
 15. Diesel (GTL) voor voertuigen t.b.v. eigen opslagtanks (2 deelnemers)
 16. Plantmateriaal (bomen en heesters)
 17. Onderhoud groenvoorzieningen
 18. Accountancy
 19. Wegenzout
 20. Aansprakelijkheidsverzekering
 21. Warme en koude drankenautomaten
 22. Speelplaatsmeubilair
 23. Plantmateriaal
 24. WMO Hulp in de huishouding
 25. Brand-, stormverzekering (uitgebreide gevarenverzekering)
 26. Inzameling glas
 27. Afval KCA
 28. Groenafval
 29. WOZ apllicatie (3 deelnemers)
 30. Midoffice (4 deelnemers)
 31. Koffieautomaten en ingredienten
 32. WMO indicering
 33. Onderhoud openbare verlichting
 34. Regiefunctie basisvoorziening mobiliteit
 35. Vervoer basisvoorziening
 36. Kantoormeubilair
 37. Ingenieursdiensten civiel
 38. Kantoorartikelen
 39. Multifunctionals
 40. Schoonmaak
 41. Bomen en heesters
 42. Speeltoestellen
 43. Gas en elektra
 44. Uitzendkrachten en payrolling
 45. Groenvoorziening
 46. WMO 2018 (Instromen in lopende overeenkomst)