ISNV

Topmenu

Het inkoopbeleid is een leidraad voor de wijze waarop de ISNV inkoopt. In het inkoopbeleid is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offertes, en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn. Het inkoopbeleid van de ISNV is begin 2010 vastgesteld (en herzien in 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022) door de colleges en alle directies van de deelnemende organisaties. Met het inkoopbeleid wordt invulling gegeven aan de hoofddoelen van het inkoopbeleid: rechtmatigheid, efficiency, duurzaamheid en social return. 

In de komende jaren zal duurzaam inkopen en ‘social return’ steeds belangrijker worden. Bij elke aanbesteding wordt gekeken hoe, op welke wijze, en tegen welke kosten er maatschappelijk verantwoord kan worden aanbesteed en ingekocht. 

Het inkoopbeleid kunt u hier downloaden: Inkoopbeleid ISNV