ISNV

Topmenu

Aanbesteding Inhuur

De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht gaan vanaf 2019 via een Dynamisch Aankoopsysteem (hierna: DAS) gezamenlijk de inhuur van personeel aanbesteden. De gemeenten Putten, Nunspeet en Elburg behouden zich het recht voor om tijdens de looptijd van de aanbesteding toe te treden.

De deelnemende gemeenten hebben regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (CAR-UWO) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte is er voor gekozen om een DAS in te stellen. De deelnemende gemeenten nodigen geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, alsook ZZP'ers) om zich te registreren en aan te melden voor de diverse vakgebieden binnen dit DAS.

Met het DAS willen de deelnemende gemeenten op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.

 

Informatie voor nieuwe inschrijvers

Voor nieuwe inschrijvers

Nieuwe inschrijvers kunnen zich aanmelden op de website van Negometrix (www.negometrix.com). Daar kunnen zij de aanbesteding vinden door te zoeken op de naam 'DAS inhuur personeel ISNV', of door te zoeken op het nummer van de aanbesteding (94149). Na het aanmelden kunt u uw inschrijving op de aanbesteding invullen en vervolgens indienen.

 

Werkwijze

Nadat u een inschrijving op het DAS heeft ingediend, zal beoordeeld worden of deze voldoet aan de gestelde eisen. Indien uw inschrijving voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt u toegelaten tot het DAS. Iedere keer als er een inhuuropdracht in een vakgebied wordt geplaatst waarop u bent ingeschreven, ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving (mits u gekwalificeerd bent voor het/de betreffende vakgebied(en)). U kunt vervolgens meedingen naar de betreffende opdracht.

NB Toelating tot het DAS (een of meerdere vakgebied(en)) houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op opdrachten ontlenen.

 

Handleiding Negometrix

Er is een handleiding opgesteld om u te helpen bij het werken in Negometrix. Deze kunt u hier downloaden.

Handleiding werken in Negometrix

Mocht u vragen hebben over de aanbesteding, dan kunt u deze aan de orde stellen door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De GR Meerinzicht is, namens de ISNV, verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks onjuiste of verouderde informatie aantreffen in de documenten of op de pagina's, dan horen wij dit graag van u. U kunt dit melden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door ons contactformulier in te vullen. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en zo nodig actie ondernemen.

 

Onder het onderstaande kopje 'Aanbestedingen 2018 en 2019' treft u een overzicht van de lopende en toekomstige aanbestedingen aan. De ISNV publiceert haar openbare Nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. Geïnteresseerden kunnen zich op TenderNed gratis abonneren op aankondigingen van aanbestedingen.

Aanbestedingen die volledig zijn afgerond, kunnen op de pagina Inkooparchief bekeken worden.

 

Aanbestedingen gepland voor 2018 en 2019

De volgende aanbestedingen zijn ingepland voor 2018:

1. Advies taxaties en belastingen
2. Boomverzorging
3. ICT hardware
4. Ingenieursdiensten ruimtelijke ordening en milieu
5. Inzamelen en verwerken afval
6. Jeugdzorg (Open house)
7. Loonwerken
8. Medische advisering WMO
9. Standaard woningaanpassingen WMO
10. WMO trapliften

 

De volgende aanbestedingen zijn ingepland voor 2019:

1. Asfalt
2. Inzamelen en afzet glas
3. Inzameling en verwerking oud papier en karton
4. KCA, inzameling en verwerking
5. Open elementen verhardingen plus veiligheidsonderhoud
6. Op- en overslag en vervoer gft en restafval en verwerken groenafval en biomassa
7. Organisatie- en beleidsadvies
8. Schuldhulpverlening
9. Warme dranken automaten
10. Wegenzout
11. WMO-Hulpmiddelen