Afdrukken

Aanbestedingen gepland voor 2018 en 2019

De volgende aanbestedingen zijn ingepland voor 2018:

1. Advies taxaties en belastingen
2. Boomverzorging
3. ICT hardware
4. Ingenieursdiensten ruimtelijke ordening en milieu
5. Inzamelen en verwerken afval
6. Jeugdzorg (Open house)
7. Loonwerken
8. Medische advisering WMO
9. Standaard woningaanpassingen WMO
10. WMO trapliften

 

De volgende aanbestedingen zijn ingepland voor 2019:

1. Asfalt
2. Inzamelen en afzet glas
3. Inzameling en verwerking oud papier en karton
4. KCA, inzameling en verwerking
5. Open elementen verhardingen plus veiligheidsonderhoud
6. Op- en overslag en vervoer gft en restafval en verwerken groenafval en biomassa
7. Organisatie- en beleidsadvies
8. Schuldhulpverlening
9. Warme dranken automaten
10. Wegenzout
11. WMO-Hulpmiddelen