ISNV

Topmenu

Aanbestedingen gepland voor 2018 en 2019

De volgende aanbestedingen zijn ingepland:

 1. Advies taxaties en belastingen
 2. Ingenieursdiensten ruimtelijke ordening en milieu
 3. Organisatie- en beleidsadvies
 4. Standaard woningaanpassingen WMO
 5. Boomverzorging
 6. Jeugdzorg (Open house)
 7. Brandverzekering
 8. Telecomdiensten
 9. Loonwerken
 10. Full colour drukwerk
 11. WMO trapliften
 12. ICT hardware
 13. Invordering belastingen
 14. Inhuur flexibele schil sociaal domein
 15. Inhuur flexibele schil WOZ, belastingen en heffingen
 16. Inhuur flexibele schil DIV/DIM
 17. Inhuur flexibele schil KCC
 18. Printen verzorgen aanslagen belastingen
 19. Inzamelen en verwerken afval
 20. Open verhardingen plus veiligheidsonderhoud
 21. Inzamelen en afzet glas
 22. KCA, inzameling en verwerking
 23. Verwerken groenafval en biomassa
 24. GFT en restafval, opslag, overslag, vervoer
 25. Asfalt
 26. Schuldhulpverlening
 27. Medische advisering WMO
 28. Wegenzout
 29. Warme dranken automaten