ISNV

Topmenu

 Aanbestedingen/ overloop 2020

 

1.  WMO 2021

2.  Kantoorartikelen 2021

3.  Speeltoestellen 2021

4.  Bomenonderhoud Ermelo en Nijkerk

5.  Gym- zwemvervoer

 Aanbestedingen 2021

 

1.  Jeugdhulp 2021

2.  Schulddienstverlening 

3.  Civiele Ingenieursdiensten

4.  Uitzendkrachten overig personeel

5.  Payrolling

6. Kantoorinrichting (standaard meubilair)

7. Plantmateriaal (Bomen en Heesters)

8. Medische advisering en indicering burgers

9. Energie 2023

 Aanbestedingen 2021/ 2022

 

10. Medische advisering en indicering burgers

11. RO + Milieuadviesdiensten

12. Leerlingenvervoer 

13. Inzameling en verwerking van textiel

 

De verwachting is dat de hierboven genoemde inkooppakketten worden aanbesteed.

U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.