ISNV

Topmenu

 Aanbestedingen / Overloop 2022

1. Hardware

2. Energie

3. Contractmanagement software

4. Duurzaamheidsloket

5. Jeugdhulpverlening OJA

6. Afval Levering, be- en verwerking / groenafval

7. Plantmateriaal

8. WMO Begeleiding Groep

Nieuwe aanbestedingen 2022/23

1. Woningaanpassingen

2. Inhuur Tijdelijk Personeel Sociaal Domein 

3. Nadeelcompensatie en Planschade

4. Dierenopvang

Her/aanbestedingen 2023/24

1. Juridische adviesdiensten

2. Aanleg en onderhoud wegennet

3. Data B Mailservice

4. AED

5. Post

 

De verwachting is dat de hierboven genoemde inkooppakketten worden aanbesteed.

U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.