ISNV

Topmenu

 Aanbestedingen / Overloop 2021

1. Bomen (P1) Planten en Heesters (P2)

2. Energie 2023

3. Civiele ingenieursdiensten

4. Speeltoestellen

5. Medische advisdering en indicering burgers

6. RO + Milieuadviesdiensten

7. Leerlingenvervoer, Pers. vervoer, Regie-centrale

8. WMO Groepsbegeleiding

9. Inzameling en verwerking Textiel

10 Inkoopsoftware

11 Maatwerkdiensten Jeugd Noord Veluwe (segment 1 t/m4)

12 Rapportage en Analyseplatvorm 

 

 Aanbestedingen 2022 / 2023

13 Jeugdhulpverlening Onderwijs Jeugd Arangement (OJA)

14 Hardware

15 Reproductie apparatuur

16 Duurzaamheidsloket 7 ISNV-gemeenten

17 Regionaal Woningmarktonderzoek en -analyse

 

De verwachting is dat de hierboven genoemde inkooppakketten worden aanbesteed.

U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.