ISNV

Topmenu

Aanbesteding Jeugdhulp

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben in 2017 de contracten voor jeugdhulp 2018-2021 gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Zeewolde neemt alleen deel voor de ambulante jeugdhulp, m.u.v. hoog specialistische GGZ en kort verblijf (logeren). Voor de overige jeugdhulpproducten is Zeewolde aangesloten op de Gemeenschappelijke Regeling Aankoopcentrale Almere.

Er is gekozen voor een Open house aanbesteding, waarbij partijen op elk gewenst moment er voor kunnen kiezen om in te schrijven op de aanbestedingen. Aanbieders dienen te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het informatiedocument Jeugdhulp – dit document kunt u hieronder downloaden:


Gecontracteerde aanbieders en producten

De beschrijving van de producten is opgenomen in de Jeugdhulpcatalogus. Deze catalogus kunt u hier downloaden (versie 2.0 2018 - 2020).

De catalogus wordt periodiek geactualiseerd met nieuwe producten.

De actuele lijst van de gecontracteerde aanbieders en producten kunt u hier downloaden (versie februari 2021):

De lijst wordt aan het begin van elke maand geactualiseerd met nieuwe aanbieders en producten.


Informatie voor nieuwe aanbieders

Voor aanbieders
Aanbieders die willen inschrijven, kunnen zich aanmelden op de website van Negometrix (www.negometrix.com). Daar kunnen zij de basisaanbesteding vinden en invullen door te zoeken op de naam (Raamovereenkomst Jeugdhulpaanbieders Inkoopsamenwerking Noord Veluwe) of het nummer van de aanbesteding (61598).

Werkwijze
De gemeenten hebben gekozen voor het principe "vrije keuze". Daarmee wordt met elke aanbieder die voldoet aan de eisen in de basisaanbesteding en de deelaanbestedingen, een raamovereenkomst aangegaan. Aanbieders kunnen voor één, meerdere of alle zeven gemeenten gecontracteerd worden. De aanbieder bepaalt zelf in welke gemeenten hij de jeugdhulp wil leveren.

Uit administratieve overweging wordt gewerkt met één basisaanbesteding (een aanmelding) en 8 deelaanbestedingen. De basisaanbesteding moet eerst door iedere aanbieder worden ingevuld. Voldoet een aanbieder aan alle eisen, dan wordt hij daarna toegelaten in de deelaanbestedingen die hij heeft aangevinkt in de basisaanbesteding.

Aanbieders krijgen alleen toegang tot de deelaanbestedingen als zij de basisaanbesteding hebben ingevuld en voldaan hebben aan alle eisen. Na controle hierop ontvangt de aanbieder een bericht in Negometrix dat zijn aanmelding akkoord is bevonden en dat hij/zij toegang krijgt tot de volgende deelaanbestedingen:

  1. Ambulante Specialistisch GGZ-behandeling (thuis en op locatie van aanbieder)
  2. Ambulante opvoedhulp (thuis en op locatie van aanbieder)
  3. Ambulante begeleiding van verstandelijk/lichamelijk beperkte jeugd (thuis en op locatie van aanbieder)
  4. Ambulante basis GGZ (thuis en op locatie van aanbieder)
  5. Dyslexie Jeugdhulp (thuis, op school en op locatie van aanbieder)
  6. Pleegzorg
  7. Gezinshuizen
  8. Overige verblijfsvormen (inclusief bovenregionale), inclusief begeleiding en behandeling

Na het correct indienen van de inschrijving(en) op de deelaanbestedingen wordt het contract (per deelaanbesteding) opgesteld en ondertekend.

Er is een handleiding opgesteld om u te helpen bij het werken in Negometrix. Deze kunt u hier downloaden.

Mocht u vragen hebben over de aanbesteding, dan kunt u deze aan de orde stellen door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 


 

Informatiebericht zorgaanbieders - Inkoopstrategie Jeugdhulp Noord Veluwe

De samenwerkende gemeenten in de Noord Veluwe hebben een ontwikkeltraject voor de inkoop van de Jeugdhulp doorlopen.

Hieruit is een contcept inkoopstrategie voortgekomen. Deze strategie is in vier verschillende klankbordsessies voorgelegd aan de zorgaanbieders.

Het volledige infobericht aan zorgaanbieders kunt u hieronder downloaden.

 Presentaties en verslagen klankbordsessies inkoopstrategie Jeugdhulp

De volledige presentaties en verslagen kunt u hieronder downloaden.

   Klankbordsessies deel 1 segment 1 en 2
    Klankbordsessies deel 2 segment 1 en 2 
   Klankbordsessie 3 segment 3
   Klankbordsessie 4 segment 4