ISNV

Topmenu

Welkom op het inkoopplein van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de GR Meerinzicht, de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O, hierna te noemen de deelnemende organisaties, werken op vrijwillige basis samen op het gebied van inkoop onder de naam Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV). De ISNV heeft als doel om de inkoopfunctie binnen de deelnemende organisaties te professionaliseren. De ISNV is een netwerksamenwerking. De ISNV heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De inkoopcoördinatoren van de deelnemende organisaties vormen een belangrijke spil om deze samenwerking te initiëren en de budgethouders hierin te begeleiden, om zodoende tot een goede toepassing van het gezamenlijke inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden te komen.

Naam inkoopcoördinator Deelnemende organisatie
Evert van Beek Ermelo
Wendy Kunstman en Sharon van Beek Zeewolde
Job Looijenga Harderwijk
Linzey Huitema GR Meerinzicht en Sociaal Domein
Corine ten Hove en Leonie Stoker Nunspeet
Gertjan de Jong Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg
Jonie Bakarbessy Nijkerk
Bram Kroes Putten
Mario Koenraadt Elburg en Nijkerk
Edwerd Schuring Heerde
Tanja Boersma Hattem, Heerde, Oldebroek en GR Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

 

Jaarlijks worden een aantal inkooppakketten geselecteerd en op een inkoopkalender gezet, met als doel deze gezamenlijk aan te besteden. De verwachte en lopende aanbestedingen treft u aan onder het kopje 'Inkoopkalender'. 

De organisaties die deel uitmaken van de samenwerking, stellen, in het kader van de professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop hier beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de deelnemers hebben of tot stand willen brengen.