ISNV

Topmenu

Welkom op het inkoopplein van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de GR Meerinzicht, de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie h20, hierna te noemen de deelnemende organisaties, werken op vrijwillige basis samen op het gebied van inkoop onder de naam Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV). De ISNV heeft als doel om de inkoopfunctie binnen de deelnemende organisaties te professionaliseren. De ISNV is een netwerksamenwerking. De ISNV heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De inkoopcoördinatoren van de deelnemende organisaties vormen een belangrijke spil om deze samenwerking te initiëren en de budgethouders hierin te begeleiden, om zodoende tot een goede toepassing van het gezamenlijke inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden te komen.

Naam inkoopcoördinator Deelnemende organisatie
Evert van Beek GR Meerinzicht en Ermelo
Wendy Kunstman GR Meerinzicht en Zeewolde
Corine ten Hove Nunspeet
Erik Bruijn  Nijkerk, Bunschoten Spakenburg
Job Looijenga GR Meerinzicht en Harderwijk
Bram Kroes Putten
Bram Kroes Elburg
Marc te Riele Heerde
Janneke Segers Hattem, Heerde, Oldebroek en GR Bedrijfsvoeringsorganisatie h2o

 

Jaarlijks worden een aantal inkooppakketten geselecteerd en op een inkoopkalender gezet, met als doel deze gezamenlijk aan te besteden. De verwachte en lopende aanbestedingen treft u aan onder het kopje 'Inkoopkalender'. 

Voor de Jeugdhulp treft u in het tabblad 'Jeugdhulp' de gegevens aan van de producten en de leveranciers die hiervoor zijn gecontracteerd en de eisen waaraan zij hebben voldaan.
Speciaal voor niet-gecontracteerde organisaties hebben we hier de gegevens opgenomen over de aanbesteding en hoe u hierop kunt inschrijven.

De organisaties die deel uitmaken van de samenwerking, stellen, in het kader van de professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop hier beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de deelnemers hebben of tot stand willen brengen.