Aanbestedingskalender

Met onze aanbestedingskalender geven we zoveel mogelijk inzicht in de aanbestedingen die de ISNV voornemens is uit te voeren. Op deze manier willen we partijen de tijd geven om zich voor te bereiden op aanbestedingen waarin zij mogelijk geïnteresseerd zijn.


De ISNV publiceert haar openbare Nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren op TenderNed voor het complete overzicht van actuele openbare aanbestedingen.


Toelichting en disclaimer

We wijzen erop dat de opgenomen informatie in de aanbestedingskalender van de ISNV geen feitelijke aankondiging is van het voornemen tot het plaatsen van een aanbesteding. Het is de verwachting dat de genoemde inkooppakketten worden aanbesteed. Het overzicht is alleen ter informatie, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.


De inhoud van deze aanbestedingskalender is met zorg samengesteld. De Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de gegevens in de aanbestedingskalender.


Acquisitie naar aanleiding van de aanbestedingskalender wordt niet op prijs gesteld. Eventuele vragen over de inkoopkalender kunt u stellen via ons contactformulier of via email: inkoop@isnv.nl.


Op Over ISNV vindt u een overzicht van de verantwoordelijke inkopers.

Nieuwe aanbestedingen 2023 / 2024

Dit betreft een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het inzamelen van monsters fijn HHA en GFTe in de Noord-Veluwse gemeenten om deze te sorteren en te analyseren. De gegevens van de analyse worden vergeleken met de resultaten uit het verleden en deze worden vervolgens gekoppeld aan de ingezamelde hoeveelheden in het rapport.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Meervoudig onderhandse aanbesteding
Type opdracht:
Diensten

Wordt onderzocht.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Volgt
Type opdracht:
Diensten

Nadere details volgen.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Volgt
Type opdracht:
Werken

Her aanbestedingen 2024 / 2025

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer die ISNV kan voorzien in de behoefte voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen binnen het gemeentelijk wegenareaal.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europees Openbaar
Type opdracht:
Werken

De huidige raamovereenkomsten voor de levering van strooizout lopen van rechtswege af per 31 oktober 2024. De ISVN start eind 2023 met een interessepeiling onder de huidige deelnemers en ISNV leden omtrent een heraanbesteding voor dit inkooppakket. N.a.v. hiervan zal een aanbestedingstraject worden opgestart.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europees Openbaar
Type opdracht:
Diensten

Dit betreft een Europese aanbesteding van het inzamelen en verwerken van glas (huishoudelijk) uit (ondergrondse)verzamelcontainers.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europese aanbesteding
Type opdracht:
Diensten

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers die ISNV kunnen voorzien in een deel van de behoefte aan flexibele arbeid. In het geval van payrolling dient de opdrachtnemer payrollkrachten die juridisch werknemer zijn van opdrachtnemer aan de deelnemer ter beschikking te stellen. De deelnemer oefent ook hier feitelijk leiding en toezicht uit. 

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europees Openbaar
Type opdracht:
Diensten

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers die ISNV kunnen voorzien in een deel van de behoefte aan flexibele arbeid. In het geval van uitzenden of detacheren stelt opdrachtnemer uitzendkrachten die juridisch werknemer zijn van opdrachtnemer aan de betreffende deelnemer binnen ISNV ter beschikking. Na een aanvraag van een deelnemer werft opdrachtnemer kandidaten en selecteert deze voor, waarna de deelnemer besluit welke uitzendkracht zij wenst in te lenen. Het betreft hier in de regel uitzendkrachten voor functies tot en met schaal 8. 

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europees Openbaar
Type opdracht:
Diensten

Dit betreft een Europese aanbesteding van het verzorgen van postdiensten.

Deze postdiensten bestaan uit:

  1. Haal- en brengservice;
  2. Postbusdiensten;
  3. Converteren;
  4. Frankeren.
Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europese aanbesteding
Type opdracht:
Diensten

Dit betreft een Europese aanbesteding van de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) via huis aan huisinzameling en standplaatsen Chemokar, afvoer vanaf de gemeentelijke milieustraten en verwerking van KGA.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Europese aanbesteding
Type opdracht:
Diensten

Nadere details volgen.

Inschrijving:
Nog niet gepland
Procedure:
Volgt
Type opdracht:
Diensten
Inkoopcoördinator
Gemeente Oldebroek

Nieuwe speelvoorzieningen voor 11 gemeenten

De Europese aanbesteding voor raamovereenkomsten van Speelvoorzieningen 2022 t/m 2025 was meer dan alleen een procedure. Het werd een mooi voorbeeld hoe 11 gemeenten hun krachten bundelden om samen hun visie te verwezenlijken en voordeel te behalen.

Afgeronde aanbestedingen

Nauwkeurig contractmanagement: de sleutel tot succes en naleving. Daarom bewaart ISNV de afgesloten overeenkomsten in een gezamenlijk contractmanagementsysteem. Ook dát systeem werd aanbesteed.

Inschrijving:
Gesloten
Procedure:
Openbaar
Type opdracht:
Diensten
Benieuwd naar het verhaal achter deze aanbesteding?


Inschrijving:
Gesloten
Procedure:
Openbaar
Type opdracht:
Diensten

De Europese aanbesteding voor raamovereenkomsten van Speelvoorzieningen 2022 t/m 2025 was meer dan alleen een procedure. Het werd een mooi voorbeeld hoe 11 gemeenten hun krachten bundelden om samen hun visie te verwezenlijken en voordeel te behalen.

Inschrijving:
Gesloten
Procedure:
Openbaar
Type opdracht:
Diensten
Benieuwd naar het verhaal achter deze aanbesteding?


Inschrijving:
Gesloten
Procedure:
Europees Openbaar
Type opdracht:
Diensten

Onze succesverhalen

Benieuwd naar hoe succesvolle aanbestedingen tot stand komen? Leer van onze ervaringen! Op onze speciale pagina delen we gedetailleerde verhalen over afgeronde aanbestedingen. Ontdek hoe de procedures verliepen, welke uitdagingen we overwonnen en welke resultaten we behaalden. Laat u inspireren en informeren door echte praktijkvoorbeelden.

Deelnemers